Horgász információgyűjtés

Tisztelt Horgásztársak!

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) a Miniszterelnökség Aktív
Magyarországért Felelős Államtitkársága felkérésére, az Agrárminisztérium és a
Miniszterelnöki Kabinetiroda szakmai közreműködésével horgászturizmus fejlesztése
érdekében új Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát készít, s e munka sikeréhez
elengedhetetlen a horgászok véleményének, valamint a kiinduló helyzetnek az átfogó
ismerete.
Ezen ismeretek és információk megszerzése érdekében készítettünk el a „Horgász
információgyűjtés a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030 megalapozásához” című
kérdőívet, mely a https://kerdoiv.nhts2030.hu oldalon érhető el.
Kérjük, hogy kérdőívet a jövő fejlesztéseinek megalapozása és a közös munkánk sikere
töltsék ki, illetve a saját szervezeti kommunikációs csatornáikon (honlap, facebook, stb.)
keresztül juttassák el a lehető legtöbb horgásztársunk részére. Már önmagában a
kitöltések száma is erős jelzés lehet a kormányzati oldal felé a források biztosítása,
így a horgászok által kért és várt fejlesztések sikeres megvalósítása irányában.

A kérdőív kitöltéséhez kapcsolódik egy nyereményjáték, melyben a kitöltők számához
arányosítva jelentős nyeremények kerülnek kisorsolásra. A kérdőívek összegzése után
az eredményeket az október 26-i horgászturisztikai konferenciánkon fogjuk bemutatni.
A kitöltés határideje 2023. október 10.
Közös munkánk sikere érdekében köszönjük a támogató hozzáállásukat!

Budapest, 2023. szeptember 14.

Horgászüdvözlettel: